top of page
IMG_1854.JPG

Nabo eller venindemodellen

Fællesskabets Magi i Haven

Du har måske længe drømt om at kunne høste dine egne grøntsager og urter lige fra haven, men er usikker på, hvordan du kommer i gang, eller måske har tidligere forsøg ikke båret frugt. At dyrke i fællesskab med naboer eller venner, der deler din interesse, kan gøre processen nemmere, sjovere og mindre krævende.

Fællesskabets kraft i Haven

Dyrk sammen og del glæden

En af jer stiller sin have til rådighed for den fælles køkkenhave efter jeres foretrukne principper. gravefri have, permakultur, økologisk dyrkning

 

Et konsulentbesøg vil indlede sæsonen, og efterfølgende vil der være løbende besøg i haven over sommeren. Vi taler om jordforbedring, plantefamiler, sædskifte, alle 1-årige grøntsager og særlige flerårige. Vi taler om dyrkningsprincipper og lægger en plan

I står selv for indkøb af frø, planter, jord og gødning.

 

Jeg tilbyder vejledning om valg af frø og planter, tidspunkter og metoder for såning samt rådgivning om gødskning - hvornår og hvor meget der skal til. Jeg informerer også om de kritiske tidspunkter for lugning og vanding og jorddække.

Eller:

I kan også vælge at dyrke køkkenhaven i hver enkelts have på skift og konsulentbesøgene vil så rotere mellem jer.

 

Ved hvert besøg samles vi alle for at arbejde sammen i den aktuelle have. Alle deltager hver gang og kan på den måde tage ny viden med hjem i jeres egen have efter konsulentbesøget hos naboen

 

Jeg bistår med de udfordringer, der måtte være aktuelle, hvad enten det handler om jordforbedring, såning, lugning, udtynding, vanding, gødskning, udplantning eller jorddækning.

 

Efter en sæson med denne vejledning vil jeres succes med grøntsagsdyrkning uden tvivl øges i de kommende år.

Priser

"NaboSommerpakken"

Inkluderet i prisen er 5 konsulentbesøg gennem hele sæsonen for kun 3.000 kr. Besøgene tilpasses jeres behov og kalender og kan om nødvendigt konverteres til online vejledning. Jeg vil altid være opmærksom og byde ind med rådgivning på vigtige eller kritiske tidspunkter i havesæsonen.

bottom of page